Kā pareizi izveleties elektrodzinēju?

Kā pareizi izveleties elektrodzinēju?

Ka pareizi izvelieties elektrodzinējus optimālajai un bezavāriju darbībai sistēma «dzinējs – noslodze». Ka paaugstināt sistēmas drošību kopuma? Kādus nosacījumus jāņem vēra pirmkārt? Ka samazināt palaišanas strāvu, paaugstināt palaišanas momentu vai nodrošināt palaišanas gludumu? Tas ir nepilns jautājumu saraksts, kurus uzdot pircēji kas vēršas pie mums. Šajā raksta mēs centīsimies maksimāli pilnīgi atbildiet uz šiem jautājumiem. Mēs ceram ka šis raksts bus Jums noderīgs un palīdzes atrisināt  problēmu rindu kas mēdz būt ekspluatējot vecus elektrodzinējus, tā ari izēvelējoties jaunus.

Ierīcēm vajag pilnīgāk jāatbilst tehnisko-ekonomiskiem noteikumiem,  t.s. izcelties ar vienkāršāko konstrukciju, ekspluatācijas drošumu, viszemāko izmaksu, ar nelieliem gabarītiem un masu, jānodrošina vienkāršāko vadību, apmierināt tehnoloģiska procesa īpatnības ka arī jābūt augstiem enerģētiskiem radījumiem pie dažādiem darbības režīmiem.

Izvēles precizitāte, kas ņem vērā mehānisma piedziņu , darba un apkārtējas vides nosacījuma specifiku, noteic bezavāriju darba ilgumu un sistēmas drošību.

Elektrodzinējus izvēlas, izejot no apkārtējas vides specifikas un ievērojot dzinēja savienojuma īpatnības ar darba iekārtu. Galvena uzmanība šajā gadījuma tiek veltīta aptinuma aizsardzībai un dzinēja strāvas vadoša daļas aizsardzībai no apkārtējās vides kaitīgo ietekmi, sakara ar esošiem putekļiem, mitrumu, agresīvu tvaiku, augsto temperatūru, ka ari sprādzienbīstamu maisījumu, un kad tas ir nepieciešams nodrošināt ari pienācīgu vides aizsardzību no sprādziena, kam varētu būt tāds cēlonis ka dzirkstele motora iekšpuse. Ražotājuzņēmumi ražo atvērtus, aizsargātus un slēgtus dzinējus.

Pirmajā izvēles etapa ir nepieciešams noteikt elektromotora tipu. Kad motora tips ir noteikts, pilnībā ņemot vērā darba iekārtas un darba apstākļu specifiku, ir nepieciešams tikt skaidrībā ar dzinēja darba parametriem: jaudu, nominālo un starta momentiem, nominālo spriegumu un strāvu, darbības režīmu, jaudas koeficientu un energoefektivitātes klasi.

Nepieciešams atzīmēt, gadījumā, ja motora darbības apstākļos ir novirze (piemēram dēļ apkārtējās vides temperatūras vai dēļ augstuma vīrs jūras virsmas) jāmaina slodzes jaudu. Turklāt, pie noslodzes samazināšanas noteiktajos laika posmos priekš racionālas dzinēja izmantošanas varētu būt izmainīta aptinuma pievienošanas shēma, un izejot no tā ari fāzes spriegums.


Pastāsti citiem

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS