Svītru koda tehnoloģijas izmantošana loģistikā

Svītru koda tehnoloģijas izmantošana loģistikā

Caur katru loģistikas ķēdes posmu iziet liels daudzums preču vienību. Pie tam katra posma iekšienē prece ne vienu vien reizi tiek pārvietotas pa noliktavu vai ražotni. Lai varētu efektīvi vadīt šo dinamisko preču plūsmu, nepieciešams jebkurā momentā būt pieejamai plašai informācijai par ienākošo un izejošo preču plūsmu, kā arī informācijai par preču plūsmu iekšienē.
Problēma tiek atrisināta izmantojot ierīci kura spēj identificēt atsevišķas kravas vienības. Runa iet par aprīkojumu, kas skenē svītru kodus. Šāda ierīce nodrošina informāciju par loģistikas operāciju, kas veikt ar preci kādā konkrētā vietā- ražotnes noliktavā, vairumtirdzniecības bāzē, veikalā. Iegūtā informācija tiek apstrādāta tiešsaistes režīmā, kas ļauj vadībai optimāli reaģēt un kontrolēt notiekošo.
Dažādu svītru kodu izmantošana, kur katrs atšķiras ar savām tehnoloģiskajām priekšrocībām. Piemēram, kods ar taisnstūra kontūru (ITF–¬¬ 14) drukājas daudz vieglāk, šī īpašība ļauj izmantot to uz gofrētiem iepakojumiem. Izmanto lai kodētu preču partijas.
Loģistikā reizē ar citiem kodiem var tikt izmantots kods 128. Ar šo kodu var iekodēt partijas numuru, izgatavotāja datus, realizācijas termiņu u.t.t.
Kodu EAN-13 (European Article Numbering) bieži izmanto masu patēriņa preču kodēšanai. Tieši tāpēc pakavēšos ilgāk pie šī koda. Ir izveidots EAN koda alfabēts, kurā katrs cipars atbilst noteiktam svītru un atstarpju kombinācijai. Pirms prece tiek laista ražošanā tai tiek piešķirts 13 ciparu kods, kurš noteiktu svītru un atstarpju kombinācijā tiks attēlots uz preces. Pirmie divi vai trīs cipari apzīmē valsti, kur prece izgatavota. Nākošie četri cipari – preces izgatavotāja, ražotāja kods. Valsts un izgatavotāja koda kombinācija ir unikāls skaitlis, kas viennozīmīgi identificē ražotāju.
Atlikušie koda cipari ļauj ražotājam kodēt preces pēc saviem ieskatiem. Ražotājs var sākt kodēšanu vienkārši no nules līdz 99999. Tādā veidā pirmie vienpadsmit EAN koda cipari viennozīmīgi identificē konkrētu preci no kopējo preču masas. Pēdējais, trīspadsmitais cipars ir kontrolei. Tas tiek izrēķināts pēc noteikt algoritma balstoties uz divpadsmit iepriekšējiem cipariem. Nepareiza viena vai vairāku ciparu noskenēšana novedīs pie tā ka, dators izrēķinot kontroles ciparu no noskanētajiem tas nesapasīs ar kontroles ciparu uz preces. Skanēšanas mēģinājums netiks ieskaitīts un vajadzēs atkārtot to no jauna. Tāda veidā kontroles cipars nodrošina svītru koda drošību pret pārpratumiem un kļūdām.
Svītru koda tehnoloģijas pamatā ir vienkārši fizikas likumi. Svītru kods pats par sevi ir tumšu un gaišu dažāda biezuma līniju virkne, izkārtota atbilstoši kodēšanas noteikumiem. Svītru koda attēls tiek uzdrukāts uz priekšmeta, kas ir kontroles objekts sistēmā. Lai piereģistrētu šo priekšmetu veic skanēšanas operāciju. Pie tam neliels gaismas punkts vai lāzers no skenēšanas aparatūras virzās pār svītru kodu, šķērsojot vienu pēc otras tumšās tad gaišās svītras. Dators atšifrējot nolasīto signālu pārvērš to trīspadsmit ciparu virknē.
Pats par sevi ciparu kods nenes informāciju par preci. Unikālais divpadsmit ciparu kods ir norāde uz šūnu datubāzē, kur atrodas informācija par preci.
Preces pārdošanas brīdī kasiere ar skeneri nolasa svītru kodu. Apmēram divas sekundes aiziet uz preces skanēšanu un identificēšanu. Pēc tam dators, datu bāzē sameklē cenu un citus nepieciešamos datus, kurus izdod uz ekrāna un izsit čeku.
Ar svītru kodu palīdzību tādā veidā var automātiski kontrolēt preču daudzumu veikala plauktos un dators brīdinās ka vajag papildināt plauktu krājumus ar preci. Bet ja informācija par nopirkto preci nonāk līdz piegādātājam tad piegādātājs varēs bez kavēšanas nosūtīt nākamo partiju uz veiklu, jo piegādātājs redz ka veikala noliktavā preces ir signālkrājumu (ROP) līmenī. Šādā veidā var tikt atrisinātas piegādes problēmas arī lielos uzņēmumos un reģionālajās noliktavās.
Svītru koda uzskaites izmantošana būtiski uzlabo materiālu plūsmas vadību visos loģistikas etapos.
Ražošanā:

 • Tiek izveidota vienota izstrādājumu uzskaites un kontroles sistēma.
 • Samazinās palīgpersonāla skaits un atskaites dokumentos ir izslēgtas kļūdas.

Noliktavu saimniecībā:

 • Automatizēta preču un materiālu uzskaite un kontrole.
 • Automatizēts materiālu krājumu inventarizācijas process.
 • Samazinās laiks loģistikas operācijām ar materiāliem un informācijas nodošanai.

Tirdzniecībā:

 • Vienotas materiālu uzskaites sistēmas izveide.
 • Pasūtījumu un inventarizācijas automatizācija.
 • Samazinās pircēju apkalpošanas laiks.

Pastāsti citiem

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS